27 kwietnia 2016 roku Dolnośląska Biblioteka Publiczna, zorganizowała VIII FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH, tym razem pod hasłem „Nowe technologie – nowe oblicze bibliotek”.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Ubowska, z-ca dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Pani dyrektor wraz z Beatą Jasiak z DBP wręczyła nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii „Aktywna promocja IBUKA Libry wśród czytelników”. Agnieszce Fiedorek z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach – GRATULUJEMY!
Renata Słonik, Izabela Drapała instruktorki DBP przedstawiły statystyki za rok 2015 („Inforgraficzna prezentacja liczb”). Okazało się m.in., że dotacja przeznaczona na prowadzenie bibliotek powiatowych wyniosła w 2015 roku 737 354 złotych i była o 0.2% wyższa niż w 2014 (735 657 złotych). W porównaniu z rokiem ubiegłym w naszym województwie wzrosła liczba wypożyczeń wśród seniorów (powyżej 60. roku życia) i dzieci w wieku 6-12 lat. Niestety, nieznacznie spadła ona w dalszych grupach wiekowych (23-35 i 45-60), a wyraźnie zmalała wśród młodzieży (16-23 lata).

 

TRENDY – NASBI/OSBI

O Dolnośląskim e-czytaniu „Trendach. Perspektywach. Propozycjach” opowiedział Mariusz Gabrysiak, kierownik działu Automatyzacji DBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Wśród instytucji, które wykupiły dostęp do IBUK Libra (uczelnie wyższe, publiczne i prywatne, biblioteki publiczne i pedagogiczne) Dolnośląski Zasób Biblioteczny zajął w 2015 roku I miejsce pod względem otwarć i III miejsce pod względem przeczytanych stron. Warto zauważyć,  że na rynku pojawiają się nowe oferty: NASBI i OSBI, Legimi, World Public Library, Wolne Lektury.

Dwóm pierwszym była poświęcona prezentacja autorstwa Adama Popka, przedstawiciela NASBI – Grupa Helion S.A.,  zatytułowana „NASBI/OSBI – platforma e-booków, audio-booków i wideo-kursów – kompleksowa oferta dla bibliotek”.
Platformy nasbi.pl i osbi.pl umożliwiają dostęp do tysięcy tytułów, wideo-kursów, audiobooków, specjalistycznych oraz popularnych. Obie platformy działają na zasadzie tradycyjnej biblioteki, bazują na unikalnej ofercie marek Grupy Helion i współpracujących Wydawców. Nasbi to gromadząca literaturę specjalistyczną, oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna. Jest ona kierowana do studentów, pracowników firm, kadry zarządzającej i akademickiej oraz uczniów szkół średnich. Adresatem OSBI (Ogólnopolska Sieciowa Biblioteka Internetowa) są czytelnicy literatury popularnej, podróżniczej, dziecięcej i młodzieżowej, a także poradników i przewodników.

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Po przerwie kawowej wykład „Biblioteki w świecie interaktywnych i mobilnych technologii” wygłosił dr Grzegorz Gmiterek, pracownik naukowy w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Omówił on kwestię konwergencji mediów i kulturę konwergencji, zjawisko sieci drugiej generacji i bibliotekę 2.0, narzędzia Web 2.0 w bibliotece (charakterystykę i wybrane przykłady wdrożeń), wykorzystanie w bibliotece tabletów, elektronicznych czytników książek, smartfonów oraz aplikacji mobilnych. No shelf required!

Ostatnia część wykładu dotyczyła Web 3.0 – automatycznego, rozumnego, inteligentnego i szybkiego dostarczania treści. Web 3.0 to sposób kreacji nowej wiedzy z istniejących zasobów Internetu za pomocą inteligentnego oprogramowania komputerowego. Sieć semantyczna to wizja, idea, zgodnie z którą dane w sieci WWW mają być zdefiniowane i połączone w taki sposób, aby maszyny mogły nie tylko ich używać w celu wyświetlania, ale też automatyzować, integrować i wielokrotnie wykorzystywać je na potrzeby różnych aplikacji (…) Sieć Semantyczna ma wzbogacać obecną sieć WWW o informacje o dobrze zdefiniowanym znaczeniu, umożliwiające lepszą współpracę między komputerami. Jolanta Pawłowska-Brzostek
Podsumowując: obecnie mobilność w bibliotece polega na tworzeniu zasobów (stron WWW i aplikacji), przewodników po instytucji, bibliotecznych podcastów, komunikacji z czytelnikiem (SMS, komunikator internetowy) wykorzystaniu kodów QR, social media, rzeczywistości rozszerzonej, katalogów OPC, na wypożyczaniu iPadów oraz czytników książek. Zdaniem niektórych aplikacje w ciągu najbliższych lat kompletnie zrewolucjonizują sieć i sposób, w jaki z niej korzystamy – wszystko stanie się aplikacją, a witryny internetowe, będące wciąż dokumentami hipertekstowymi, odejdą w niepamięć (R. Trzaskowski, Rozwój e-gospodarki), czyli Polska w świecie mobile [w:] Mobile online w Polsce: perspektywy rozwojowe (raport).

 

KODOWANIE

Na koniec wystąpił dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu Mateusz Krasicki z prezentacją „Kodowanie w bibliotece”. Kierowana przez niego instytucja zakwalifikowała się do edukacyjnego projektu GO_PRO. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni do rozwoju kompetencji kluczowych oraz zachęcenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do nauki programowania. Podczas prezentacji zobaczyliśmy sprzęt multimedialny, w jaki został wyposażony ośrodek, oraz pomoce dydaktyczne m.in. zestawy klocków Lego Mindstorms, służące do konstrukcji prawdziwych robotów, których zachowanie można dowolnie programować. Najważniejsze, że dzieci uczestniczą w zajęciach z robotyki nieodpłatnie i – co ciekawe – w grupach dominują dziewczynki. Fantastyczny sposób na zabawę i naukę w jednym! (MJD)