Wczoraj (10 kwietnia) dwie koleżanki z naszej biblioteki wzięły udział w warsztatach poprowadzonych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej przez Dariusza Grzemnego – wiceprezesa Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, członka zespołu trenerów Dyrekcji ds. Obywatelstwa Demokratycznego i Uczestnictwa Rady Europy, współtwórcę Kampanii Bez Nienawiści w Radzie Europy, autora wielu publikacji na temat praw człowieka. Prowadzący zwrócił nam uwagę, jak bardzo myślimy stereotypowo i nie jesteśmy wolni od uprzedzeń, jakie skutki może mieć marginalizacja, dyskryminacja oraz brak równego traktowania osób z różnych grup społecznych. Warsztaty rozpoczęliśmy określeniem własnej tożsamości, sprecyzowaniem, czym ona dla nas jest. Pracując w grupach próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytania – kim jestem?, jakie mam priorytety?, kogo obdarzam zaufaniem?
Poznaliśmy, czym jest tożsamość, uprzedzenia, czym różni się mobbing od dyskryminacji i jak działają mechanizmy dyskryminacji. Metody pracy w grupach oraz odgrywanie scenek rodzajowych pokazały, jak na nią reagować, co robić konkretnie, by jej zapobiegać. Wnioski nasze, jak i prowadzącego, pomogły nam zauważyć, że reagowanie na dyskryminację jest często bardzo trudne, gdyż wymaga pewnej postawy, a nawet odwagi.
Niestety, niereagowanie ma też swoje konsekwencje! Natomiast, gdy sam doświadczasz dyskryminacji, najpierw zadbaj o siebie, zbierz dowody, zgłoś i podejmij działanie prawne, bo możesz – takie twoje prawo!
Warsztaty były dla nas ciekawym spojrzeniem na problem, pokazały, że nie tylko trzeba patrzeć, ale też reagować – STOP DYSKRYMINACJI!


(BR)