Tegoroczne ferie upłynęły w kręgu zabaw literacko-plastycznych oraz spotkań z robotami Photon. Podczas zajęć ruch poszły nożyczki, papier oraz inne kolorowe materiały. Dużo radości było przy projektowaniu kolorowych książeczek. Brak śniegu za oknem zrekompensowaliśmy sobie przepięknymi witrażami, a powstałe podczas zajęć przepiękne kocie maski przydadzą się nie tylko na karnawał. Na zakończenie ferii niczym bohaterowie książek Karola Maya podążaliśmy tropem Indian. Zabawa była przednia.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania nas w każdej wolnej chwili.

(AK)

Fot. M. Wietecha, B. Rosiak