Obornicka młodzież uczestniczy w organizowanych w bibliotece lekcjach regionalnych. Przeważnie są to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Powiatowego Zespołu Szkół, ale zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości także pozostałe placówki oświatowe, a nawet przedstawicieli innych instytucji. W ciągu roku odwiedziło nas wraz ze swoimi nauczycielami 15 klas. 318 osób poznając lokalną przeszłość Obornik Śląskich poznało również zasady tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, brało udział w zajęciach komputerowych z wykorzystaniem Obornickiej Biblioteki Cyfrowej i zaznajomiło się z realizacją w naszej bibliotece ministerialnego programu „Kultura Cyfrowa”. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę z instrukcją, jak może powiększyć zbiory dokumentów życia społecznego biblioteki, i w jaki sposób… może przejść do historii!

(AB)

Fot. A. Buryło