W swoich zbiorach mamy już 1685 różnych dokumentów! Wszystkie są dostępne na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w zakładce Obornickiej Biblioteki Cyfrowej i, oczywiście, na miejscu w bibliotece. Nasza kolekcja materiałów audiowizualnych, dokumentów życia społecznego, czasopism, prac naukowych, fotografii jest całkiem okazała.

To wszystko dzięki mieszkańcom, którzy zareagowali na nasz apel, gdy wysyłaliśmy zaproszenia z informacją o archiwum, gdy występowaliśmy z ideą cyfryzacji na różnych spotkaniach z udziałem osób w różnym wieku (od najmłodszych po seniorów), gdy spotykaliśmy się przy okazji wielu imprez, np. podczas Dni Obornik Śląskich i Narodowego Czytania, gdy przygotowywaliśmy stoiska z plakatami i ulotkami dla zainteresowanych. Tak aktywna promocja przyniosła oczekiwany efekt i oborniczanie użyczyli swoich cennych pamiątek o ludziach, miejscach i zdarzeniach. Zawierzyli bibliotece i oddali do skanowania i przetwarzania na systemy cyfrowe to, co było im dostępne, a co teraz stanowi materialny dowód naszej wspólnej tożsamości.

Ale utworzenie w bibliotece cyfrowego archiwum nie byłoby możliwe bez dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i udziału Obornickiego Ośrodka Kultury – Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza w trzyletnim programie „Kultura Cyfrowa” oraz bez zaangażowania własnych środków. Splot sprzyjających okoliczności, a przede wszystkim przychylność osób decyzyjnych: burmistrza Arkadiusza Poprawy i dyrektor OOK Haliny Muszak, oraz ogłoszony w odpowiednim czasie nabór do programu „Kultura Cyfrowa”, mają teraz swój konkretny skutek: dobrze wyposażone w materiały i urządzenia miejsce, gdzie w ramach projektu „Cyfrowe archiwum tradycji mieszkańców Obornik Śląskich w Bibliotece imienia Jarosława Iwaszkiewicza” prowadzona jest digitalizacja. Archiwum opiera się na współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zgodnie z porozumieniem, podpisanym już 27 maja 2013 r., pomiędzy dyrektorami obu placówek: Haliną Muszak i Andrzejem Tywsem. Realny kształt tej współpracy ze strony DBP nadała Katarzyna Samojluk z Działu Digitalizacji Zbiorów, której – licząc na ciąg dalszy – bardzo dziękujemy!

Dodać jeszcze trzeba, że nasza biblioteka w związku z projektem współdziała z Biblioteką Narodową. To tam również przechowywane są kopie wzorcowe materiałów archiwalnych.

(AB)

Fot. A. Buryło