W tym roku kupiliśmy już ponad 2,5 tysiąca książek i 137 filmów. Ci, co do nas przychodzą, zauważają, jak wiele nowości jest w bibliotece. I – jak mówią – przychodzą, bo jest z czego wybierać. Dzięki temu, że biblioteka przeznacza sporą kwotę z własnego budżetu na zakup nowości, otrzymała też odpowiednio wysoką dotację, bo 22 tys. zł z ministerialnego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wysokość dofinansowania, otrzymywanego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, uzależniona jest od zaangażowania samej biblioteki.

Nasi CZYTELNICY też okazali się szczodrzy – za 10 tys. zł z funduszu czytelniczego kupiliśmy 334 książki i wszystkie filmy. Wszystkim DZIĘKUJEMY za aktywność w gromadzeniu środków! Nie ma biblioteki bez czytelników, a czytelnicy nie przyjdą, gdy nie ma książek. Książki są, gdy są na nie pieniądze…

(AB)

Fot. A. Buryło