Obornicki Ośrodek Kultury – Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza chce zatrudnić wykwalifikowanego bibliotekarza. Do pracy (także po południu i w soboty) potrzebna jest osoba z wiedzą w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, umiejąca współpracować w zespole, komunikatywna, rzetelna i obowiązkowa. Konieczna jest biegłość w posługiwaniu się tradycyjnymi i elektronicznymi narzędziami informacyjnymi, umiejętność opracowania zbiorów w formacie MARC21, udostępniania zbiorów w programie bibliotecznym MAK+, gromadzenia zbiorów i prowadzenia ewidencji zbiorów. Wskazane są też zdolności organizacyjne podczas przygotowywania imprez promujących książkę i czytelnictwo. Dokumenty (CV, list motywacyjny i świadectwa kwalifikacyjne) należy dostarczyć do sekretariatu Obornickiego Ośrodka Kultury (55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 26, tel. 71-310-12-51) w terminie do 28 maja 2018 r.