Comiesięczne spotkania naszego DKK odbywają się w atmosferze miłej rozmowy, śmiechu, czasem burzliwej dyskusji, gdy temat tego wymaga, rozważań i konstruktywnych wniosków, które pozostają w nas na dłużej. Jak zawsze sprzyja temu łyk gorącej kawy, herbaty, kawałek słodkości. Tak było i tym razem, gdy przyszło rozmawiać o rodzinie, próbując określić jej rolę w społeczeństwie i czym konkretnie dla nas jest. Jednogłośnie przyznaliśmy, że rodzina jest fundamentem, nadrzędną wartością , najlepszym miejscem wzrastania i kształtowania człowieka, dając mu poczucie wartości i bezpieczeństwa. Oczywiście, w wielu kulturach model rodziny przybiera inny kształt, ale wszędzie rodzina to swoiste więzy, pozytywne relacje, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, opieka i pomoc w trudnych sytuacjach – po prostu wspólnota. Punktem wyjścia do dyskusji były książki o tematyce wielokulturowej i podróżniczej – J. Kusy „Zwyczajne pakistańskie życie.”, M. K. Nydell „Zrozumieć Arabów.”, P. Wilk „Lalki w ogniu.”, T. Halik „Moja wielka przygoda.”, J. Gąssowski „Indianie Ameryki Północnej.”, Ch. Hachfeld-Tapukai „Miłość lwicy”. W Afryce można zostać członkiem rodziny na różne sposoby: oprócz biologicznego urodzenia, poprzez przymierze, pakt krwi, małżeństwo. Afrykańskie dziecko należy nie tylko do rodziców, ale do wspólnoty, wsi, plemienia. Starszyzna decyduje o wyborze męża czy żony – małżeństwo jest obowiązkiem społecznym, czynnikiem zbiorowego przetrwania. W Indiach z kolei umocnieniem wartości rodzinnych jest wspólne zamieszkiwanie rodziny połączonej lub wielopokoleniowej. Najważniejsza jest wzajemna opieka małżonków, dzieci zaś szanują i służą rodzicom, opiekują się nimi na starość. Islam to ideologia i religia świętej księgi Koranu, gdzie znaleźć można wskazówki dotyczące rodziny i małżeństwa. Mężczyzna posiadający środki finansowe zakłada rodzinę, w której dziecko jest największym bogactwem! Silny patriarchat dopuszcza poligamię i nakazuje rodzinie być podporządkowaną ojcu i mężowi. Tyle ile kultur, społeczności – tyle modeli rodziny. Niezależnie od jej kształtu i religii można bezsprzecznie stwierdzić, że jest ona najważniejsza! Prawdziwie brzmią słowa Kabaretu Starszych Panów – rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej ni ma samotnyś jak pies!

(BR)

Fot. M. Wietecha