… o 61 miejsc! Zajęliśmy wysoką, 126 pozycję (w ub.r. 187), w najnowszym rankingu bibliotek publicznych, przeprowadzanym rokrocznie przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. Do udziału w ankiecie zostały zaproszone wszystkie biblioteki publiczne z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast (bez miast na prawach powiatu), tj. ponad 2300 placówek. Sklasyfikowanych zostało 751 z nich. Wśród bibliotek dolnośląskich zajmujemy 11 miejsce; przed nami są m.in. placówki z Dzierżoniowa, Oleśnicy, Głogowa, Bolesławca czy Kłodzka. Zaprzyjaźnione z nami Prusice są na miejscu 330, a Trzebnica 496.

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.

Tak idea rankingu została przedstawiona na stronach Instytutu Książki. Zbierano informacje dotyczące m.in.: powierzchni bibliotek i filii oraz wielkości księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; zatrudnienia; czasu pracy biblioteki; księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru; ilości corocznie kupowanych książek; dostępności czytelników do tytułów prasowych i do nowych mediów (filmy, audiobuki itp.); udogodnień dla niepełnosprawnych. Kluczowa była wysokość udziału budżetu biblioteki w budżecie gminy i ilość środków zewnętrznych pozyskiwanych przez samych bibliotekarzy.

Tak wysoka pozycja w rankingu nie byłaby możliwa bez udziału naszych czytelników – mieszkańców Obornik Śląskich i okolic – którzy stale odwiedzają bibliotekę. Miejsce w rankingu zobowiązuje, ale jego utrzymanie będzie bardzo trudne z uwagi na aktywność naszych koleżanek i kolegów z innych gmin i szybki rozwój wszystkich bibliotek

Jak ranking wygląda w szczegółach znajdziecie tu.

 

(AB)