„Kochać i tracić, pragnąć i żałować,

Padać boleśnie i znów się podnosić,

Krzyczeć tęsknocie „precz!” i błagać „prowadź!”

Oto jest życie: nic, a jakże dosyć…” (L. Staff – „Kochać i tracić”)

W nastrojowej atmosferze serduszek, palących się świec, pachnącej kawy i herbaty przegryzanej ciasteczkami, odbyło się 12 lutego „miłosne” spotkanie naszego DKK.

 Dyskusję rozpoczęliśmy tematem „miłości” w ogóle, wszelako rozumianej, posiłkując się słownikami filozoficznym i psychologicznym, aby określić bliżej temat naszych rozważań. Najbliższe nam było określenie miłości jako uczucia skierowanego do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńca, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażającego się w pragnieniu dla nich dobra i czynienia go, szczęścia i zachowania ich istnienia. Rozmawialiśmy o roli miłości w naszym życiu, jej niepodważalnej wartości, jej braku, wielkiej potrzebie, a także wiecznej tęsknocie za nią. Naprzemiennie w skupieniu i z uwagą czytaliśmy przygotowane wiersze o tematyce miłosnej: W. Szymborskiej, Z. Herberta, ks. J. Twardowskiego, H. Poświatowskiej, J. Przybosia, A. Świrszczyńskiej. Nie zabrakło cytatów z Biblii (Pieśń nad Pieśniami) oraz tekstów piosenek (Kult „Do Ani”). Atrakcją wieczoru były recytowane przez Adama fragmenty prozy Szekspira („Wieczór trzech króli”, „Jak wam się podoba”). Poezja, słowa o miłości sprawiły, że przenieśliśmy się w inny, lepszy wymiar, bo przecież miłość niejedno ma imię i mieni się różnymi kolorami.

(BR)

Fot. M. Wietecha