Dnia 3 maja podczas obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja została zorganizowana Kartkówka-Trzeciomajówka. Miała ona formę testu, gdzie z pośród czterech odpowiedzi trzeba było wytypować jedną właściwą. Podzielono ją na trzy grupy wiekowe ; 7 – 12 lat, 13 – 18 lat i dorośli. Autorkami pytań oraz prowadzącymi były : kustosz mgr Grażyna Drzewiecka-Olszewska i st. kustosz mgr Małgorzata Wietecha z biblioteki im. J. Iwaszkiewicza.

Do testu przystąpiło 20 osób i trzeba przyznać, że wykazali się oni dużą wiedzą o Konstytucji 3 Maja oraz wydarzeniach temu faktowi towarzyszącymi.

Nagrody książkowe i dyplomy ufundowane zostały przez Burmistrza Obornik Śląskich, a wręczali je pan wiceburmistrz Henryk Cymerman i pani dyrektor OOK Halina Muszak.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali :

7 -12 lat

I   miejsce – Anna Olejniczak,

II  miejsce – Katarzyna Olejniczak,

III  miejsce – Katarzyna Wojciechowska i Maciej Nowak,

13 – 18 lat

I    miejsce – Karol Raduchowski,

II   miejsce – Anna Gołecka,

( trzeciego miejsca nie przyznano ze względu na brak uczestników )

dorośli

I    miejsce – Joanna Maćkowiak,

II   miejsce – Agnieszka Kociemba,

III  miejsce – Maciej Kociemba.

Pozostałym uczestnikom rozdano drobne upominki.

 

                                                                                       St. kustosz mgr  Małgorzata Wietecha