„Anne Frank. Historia na dzień dzisiejszy” to tytuł międzynarodowej wystawy przygotowanej przez holenderską fundację Dom Anne Frank. Można ją zwiedzać do końca stycznia w sali wystawowej naszej biblioteki.

Wystawa opowiada o życiu młodziutkiej Niemki żydowskiego pochodzenia, której rodzina, chroniąc się przed prześladowaniami nazistów, uszła do Holandii. Przez dwa lata wojny ukrywali się w Amsterdamie, gdzie 12-letnia dziewczynka spisywała dziennik. Zdradzeni, zostali wysłani do obozów zagłady. Anne zginęła w Bergen Belsen, ale jej zapiski zostały, są czytane na całym świecie i stały się kanwą m.in. tej ekspozycji.

Jednak istotą tego projektu, realizowanego razem ze Szkołą Podstawową w Osolinie, jest udział w nim młodzieży, bo – jak podkreślają trenerzy Maryna Stec i Edward Boudewijn Skubisz – celem jest przede wszystkim zachęcenie do pochylenia się nad takimi wartościami jak: tolerancja wobec akceptacji inności i mniejszości, szacunek dla różnorodności kulturowej, prawa człowieka i demokracja. I to wszystko jest w kontekście historycznym Holokaustu i II wojny światowej.

Przez dwa dni dwadzieścioro dwoje uczniów najstarszych klas osolińskiej szkoły w gościnnych salach obornickiej biblioteki przygotowywało się do roli przewodników wystawy – przekazywania historii Anny Frank. Poznawali strukturę wystawy, uczyli się podejmować tematy, o których mowa na wystawie, moderować dyskusję i odpowiadać na nieraz trudne pytania. Sami także zmontowali na 14 stojakach 34 panele składające się na ekspozycję. Teraz będą oprowadzać po niej kolegów i nauczycieli ze swojej szkoły (a może także z innych placówek), krewnych i znajomych.

Wystawę można zwiedzać także indywidualnie, bez przewodnika – przez najbliższe dwa tygodnie w godzinach otwarcia biblioteki.

(AnB)

Zdjęcia: Andrzej Buryło