Pod koniec stycznia wystawę „Wiejskie Muzea Dziecięce” zwiedziła ostatnia zorganizowana grupa.  Dzieci z Osolina, bo o nich mowa, wraz ze swoimi nauczycielkami przyjechały do nas szkolnym autokarem. Dla wielu z nich były to pierwsze odwiedziny w obornickiej bibliotece.
Maluchy z wielkim zainteresowaniem i przejęciem słuchały pani Magdy, która oprowadzała je po wystawie, opowiadając o
historii i przeznaczeniu poszczególnych eksponatów. Chociaż odwiedziny wypadły w czasie, kiedy w części wystawowej nastąpiła awaria prądu, to jednak ten fakt nie przeszkodził maluchom w obejrzeniu starych, niekiedy już zabytkowych przedmiotów.

Na koniec uczniowie zwiedzili wszystkie sale biblioteki oraz mieszczącą się na antresoli mediatekę. Sądząc po żywiołowej reakcji, wnosimy, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie. (MJD)