Wielkanocny stół biblioteki cyfrowej

Na sobotniej (8 kwietnia) IX Obornickiej Wystawie Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych  znalazło się także miejsce dla historii. Nasza biblioteka rekomendowała Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Projekt, który rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających. Rozdaliśmy 286 folderów,  promujących archiwum, odpowiadaliśmy na mnóstwo pytań. Nasi rozmówcy chcieli wiedzieć, jakie materiały zbieramy, czy pamiątki rodzinne trzeba oddać do biblioteki na zawsze (nie!), ale też kiedy i w jaki sposób je dostarczyć.

Historię Obornik Śląskich tworzymy my, nasi rodzice i dziadkowi już od 1945 roku, kiedy zasiedlaliśmy Ziemie Odzyskane. Zarówno nasi Przodkowie, jak i my, bierzemy udział w wydarzeniach ważnych dla miejscowej społeczności, ale także rodziny: kulturalnych, społecznych, zawodowych; w wydarzeniach, które na ogół dokumentujemy. Czekamy więc na fotografie, filmy, wycinki z gazet, dyplomy, legitymacje, świadectwa pracy, kroniki, biografie, pamiętniki, wspomnienia, informatory, mapy i  in. Takie właśnie dokumenty tworzą Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Większość z nas rodzinne korzenie ma „gdzieś w  Polsce” – również w historycznych granicach a nawet poza nimi. Przyjmujemy więc także pamiątki rodzinne, pochodzące stamtąd, przywiezione i przechowywane tu, na ziemi obornickiej.

Skontaktować się z nami można osobiście w bibliotece (budynek dworca kolejowego. ul. Dworcowa 4), telefonicznie pod nr. 717 172 237 wewn. 36 lub e-mailowo: 16archiwum.cyfrowe@gmail.com

Andrzej Buryło