Miejscem startu III Marszu Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku POZNAJ ZIEMIĘ OBORNICKĄ był park przy Bibliotece im. Jarosława Iwaszkiewicza. Biuro organizacyjne rajdu – ekipa z obornickiego  Stowarzyszenia UTW „Atena”  – ulokowało się pod dachem bibliotecznego ganku. Z przyjemnością użyczyliśmy nie tylko miejsca, ale paru przydatnych sprzętów. Z biegiem czasu, gdy tłum rajdowców się zagęszczał, a do wyruszenia w trasę pozostawało jeszcze sporo minut, dodatkową atrakcją – stwierdzamy to z niekłamaną dumą – stało się zwiedzanie wnętrz biblioteki. Trzebniczanie, wrocławianie, żmigrodzianie i – oczywiście – oborniczanie wypytywali o wszystko, robili zdjęcia (szczególnie fotogeniczne okazały się zegar z wrocławskiego Dworca Głównego, makieta dworca i witraże – już obornickie – w oknach) i zwiedzali wystawę w piwnicznej galerii.  Studenci, okryci pelerynami zabezpieczającymi  przed nasilającym się deszczem, ale  – na przekór pogodzie – w dobrych humorach o punktualnie o godz. 10 wyruszyli w kierunku Urazu, który był miejscem docelowym wyprawy.

AB

Fot. A. Buryło