06.02.2015 r. wernisaż wystawy fotografii Barbary Górniak pt. ” Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku”

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Barbary Górniak pt. ” Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku”, który odbędzie się w Małej Galerii Fotografii „KONTRAST” Obornickiego Ośrodka Kultury w dniu 6.02.2015r o godz.18.00. PLAKAT-1

Barbara Górniak:
Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Członek ZPAF. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, portretową, subiektywną. Fotografia jest dla niej ciągłym dążeniem, twórczym imperatywem do utrwalania własnych spostrzeżeń.
Cykle fotograficzne: Zamki Dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna (2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010), Drzewo życia (2010), Znaki czasu (2010), Pustynia (2011), Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze błądzące – Zamek Czocha (2013), Egzystencja (2013), Nokturny Wrocławskie (2014), wystawiane były na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. Wystawa Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku (2013), prezentowana była na Dolnym Śląsku oraz w Niemczech, Belgii, Austrii.
www.gorniak.barbara.artwroc.com

Fragment tekstu Henryka Dumina do katalogu „Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku”

PONADCZASOWY PRZEKAZ
Jako dzieło architektoniczne Kościoły Pokoju pozostają ponadczasowym przekazem świadczącym o determinacji i sile ludzkiej duchowości. Pozostały dotykalnym dowodem zapoczątkowanych przemian, kiedy trwały pluralizm religijny promieniujący wówczas z krajów Rzeszy inicjował powszechność postawy tolerancji w nowożytnej Europie.
Po upływie wieków konstrukcje kościołów wykazały zadziwiającą trwałość, pomimo zastosowanych do budowy lichych materiałów. Pozostają obecnie największymi w Europie obiektami wzniesionymi w konstrukcji szkieletowo-ryglowej.
W 2001 roku obydwa kościoły zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znalazły się tam jako jeden z trzynastu polskich obiektów w światowym wykazie najcenniejszych dzieł zabytkowej architektury.
Kościół świdnicki dodatkowo zyskał znaczenie symbolu polsko-niemieckiego pojednania. Tutaj właśnie w 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl wspólnie modlili się o pokój i pojednanie między narodami.
Wystawa, którą prezentujemy w jubileuszowym roku partnerstwa dwóch regionów – polskiego Dolnego Śląska i niemieckiego – Dolnej Saksonii podkreśla wagę ponadczasowego przesłania emanującego z dzieła, które wbrew wszelkim logicznym przesłankom, nie powinno już istnieć. Przetrwało budząc nieodmienny podziw w każdej z następujących epok dla siły ludzkiego ducha i skali jego determinacji. Do dzisiaj pełnią pierwotną rolę jako miejsca zgromadzeń, religijnych przeżyć, integracji społeczności wokół chrześcijańskich zasad. Przez ich wnętrza przepływa nadal rzeka Czasu, który zawsze niesie ludzkim społecznościom wyzwanie sprostania coraz to nowym przeciwnościom. Przesłanie zawarte w obydwu pomnikach kultury dotrwałych do dziś na Dolnym Śląsku, pozwala wierzyć w osiąganie z pozoru niemożliwych celów. Są one dziełami ludzkich rąk i umysłów, które dla Boskiej chwały stworzyły dzieła pełne uniwersalnego piękna. Ukształtowało je pragnienie wolności, które w ludzkiej naturze pozostaje niezmienne i w każdej epoce jednakie. Tak, jak bolesne ziarnko piasku potrafi przeobrazić się w ciele perłopława w jaśniejący blaskiem klejnot, tak trudne doświadczenia ludzkiej egzystencji czasem prowadzą do zaistnienia fenomenów przekraczających granice dotychczasowych doświadczeń.

BARBARA GÓRNIAK I JEJ FOTOGRAFICZNA NOTACJA
Fotograficzna relacja dolnośląskiej artystki Barbary Górniak posiada wymiar niezależnego dzieła powstałego na skutek obcowania z niezwykłym zabytkiem architektury. Nieokiełznana architektoniczna wizja Albrechta von Saebischa zmusza do milczenia wobec siły energii zatrzymanej w tej przestrzeni. O kościołach często mówi się, że są „namodlone”. Artystce udało się niemal zawrzeć w przedstawionych fotogramach szepty, które niewątpliwie można usłyszeć, pozostając uważnym wobec tutejszego genius loci. Dostrzega w niej fascynujące szczegóły dekoracji – ciągi złoconych opowieści, które na niektórych ze zdjęć składają się w niezwykły chór plastycznych form ukształtowanych dłońmi siedemnastowiecznych śląskich artystów. Fotogramy stanowią formę swego rodzaju ekfrazy poetyckiej – próbującej jeszcze raz opowiedzieć ten zamknięty szachulcowymi ścianami świat, który przed kilkuset laty wykreowała pełna odwagi i woli ludzka wyobraźnia.

Henryk Dumin

 

WYSTAWA „KOŚCIOŁY POKOJU”

20 Lat Partnerstwa
Wystawa i album zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia partnerstwa Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii.

Wystawa
Obornicki Ośrodek Kultury, Mała Galeria Fotografii „Kontrast”  od 06.02.2015 do 13.03.2015
Wystawa i druk albumu zostały sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Organizator
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Współorganizator
Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich
Patroni medialni
Pismo Artystyczne „Format”
Miesięcznik „Odra”
Tekst: Henryk Dumin
Zdjęcia: Barbara Górniak, www.gorniak.barbara.artwroc.com

 

You may also like...