14.03.2019 r. I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

W czwartek 14.03.2019 r. w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Trzebnickiego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Obornicki Ośrodek Kultury był partnerem tego wydarzenia.

Obornicki Ośrodek Kultury od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi czego najlepszym przykładem jest fakt, że od 15 lat swoja siedzibę w OOK ma Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena”. UTW „Atena” korzysta też z pomieszczeń OOK i Saloniku Czterech Muz, gdzie prowadzi swoją różnorodną działalność. Współpracujemy też od wielu lat ze Stowarzyszeniem Okolice zabezpieczając program artystyczny podczas imprez takich jak : Gala Społecznik Roku, Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych czy Jarmark Bożonarodzeniowy.

Podczas Święta Truskawki organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa Obornicki Ośrodek Kultury zapewniał występy zespołów tanecznych OO oraz studia Piosenki OOK, a także wielką atrakcję jaką były karykatury rysowane przez artystę Szymona Teluka.

Obornicki Ośrodek Kultury współpracuje też ze Związkiem Niewidomych, Związkiem Sybiraków oraz Związkiem Kombatantów m. in. poprzez współorganizację uroczystości o charakterze patriotycznym.

Wiele lokalnych imprez organizowanych przez stowarzyszenia jest uświetnianych przez programy artystyczne- teatrzyki, występy muzyczne i animacje zapewnione przez Obornicki Ośrodek Kultury. Za przykład może tu posłużyć Piknik Lotniczy zorganizowany przez Obornicki klub Sportów Lotniczych w Golędzinowie.

Pani Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak wraz z zespołem OOK jest otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami i chętnie włącza się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

 

You may also like...