20.09.2019 – Wystawa malarstwa Małgorzaty Korenkiewicz i rzeźby Bogusława Zen

 

Zadanie jest realizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

You may also like...