Category: Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” i Teatrałki

Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-9 lat:
„TEATRAŁKI”.

Na zajęcia zapraszam również wszystkie chętne dzieci w przedziale wiekowym od 10 – 13 lat:

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (10-12 osób). W przyjaznej atmosferze dzieci biorą udział w kreatywnej zabawie w teatr, która zapewnia im rozwój intelektualny i emocjonalny. Zajęcia polegają na wizualizacji bajek, improwizacji, wprowadzeniu elementów dramy i pantomimy.

Istotnym elementem tych zajęć jest „sztuka słowa” i uwrażliwienie na piękno literatury. Dzieci uczą się słuchania i budowania swobodnych wypowiedzi, poprawnej dykcji, rozumienia i interpretacji tekstów, a także próbują tworzenia własnych. Rozwijają koncentrację uwagi, pracują nad ruchem scenicznym. Wyrażają swoje emocje i ekspresję ciała poprzez ćwiczenia ruchowe i głosowe. Nabywają umiejętności nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i komunikowania się z otoczeniem. Współdziałają w grupie.

Atutem wyżej wymienionych zajęć jest możliwość prezentacji etiud teatralnych, programów poetyckich, spektakli, przygotowanych przez dzieci na prawdziwej scenie, w świetle reflektorów i atrakcyjnej oprawie scenograficzno- muzycznej.

W ramach edukacji teatralnej proponuję również cykl wyjazdów pod nazwą „Bliżej teatru” na przedstawienia do wrocławskich teatrów. Oprócz możliwości obejrzenia spektakli (lalkowych, operowych, baletowych, musicalowych itp.) dzieci oswajają się z nowymi, ważnymi dla nich miejscami, jak teatr, opera, operetka, do których chcą powracać. Mają też niebywałą okazję, po przedstawieniu, spotkać się z aktorami w otoczeniu niezwykłych rekwizytów teatralnych, poznania technik animacji lalek, odkrywać magiczny świat teatru.

Zapraszam więc do pobudzającej dziecięcą wyobraźnię wspólnej przygody z teatrem.

Zajęcia prowadzi Justyna Asztemborska.

„TEATRAŁKI”:
we wtorki w godz.16.00-17.30

Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka”:
piątki w godz. 16.00 – 17.30

17 i 24.04.2019 – Wiosenne Warsztaty Artystyczne dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat na Wiosenne Warsztaty Artystyczne w dniach 17 i 24 kwietnia w godzinach 8.00 – 16.00. W programie zajęcia plastyczne, fotograficzne (od 10 lat), teatralne, ceramiczne, animacji poklatkowej,...

Zajęcia w OOK podczas przerwy świątecznej