Category: Fotoklub KONTRAST

Obornicki Klub Fotograficzny KONTRAST to miejsce spotkań miłośników fotografii o twórczym zacięciu, działającym pod egidą Obornickiego Ośrodka Kultury.
Przedmiotem działalności fotoklubu jest upowszechnianie fotografii jako sztuki obrazowania, rozwijanie świadomości fotograficznej, wrażliwości, poczucia estetyki poprzez, między innymi rozmowy o fotografii, prezentacje portfolio, wspólne wyjazdy na wystawy, wyjazdy na plenery fotograficzne oraz ukoronowanie rocznej działalności, w przygotowanej wystawie ukazującej dorobek uczestników fotoklubu, prezentowanej w Małej Galerii Fotografii KONTRAST.
Spotkania odbywają się cyklicznie, co 2 tygodnie, w miłej atmosferze, przy kawie lub herbacie w pracowni foto na I piętrze w Obornickim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 26, w Obornikach Śląskich, w godz. od 18.00 – 20.00.

Opiekunem fotoklubu jest Marek Długosz.

Kandydaci proszeni są o przygotowanie i przedstawienie portfolio z wybranymi fotografiami min. 12 szt. Minimalny wiek kandydata to 18 lat.

Kontakt: m.dlugosz@kultura-oborniki.pl tel: 71 310 12 51

23.09.2020 r. Klub Fotografii KONTRAST

Spotkanie fotoklubu upłynęło jak zawsze w miłej atmosferze. Przy kawie i herbacie , które tu wyjątkowo smakują, można było obejrzeć album z fotografiami kolegi Piotra, zawierający migawki z Paryża, porozmawiać o fotografii, jej trendach...

26.02.2020 r. „Otwarte drzwi galerii”- spotkanie autorów wystawy pt. „Przestrzenie” z uczniami SP nr 2 w Obornikach Śląskich.

W miniony czwartek, odbyło się kolejne spotkanie w ramach  edukacyjnego cyklu „Otwarte drzwi galerii”. Siedmio osobowa reprezentacja  Klubu Fotografii KONTRAST, który prezentuje w Małej Galerii Fotografii KONTRAST swoją pierwszą zbiorową wystawę zatytułowaną „Przestrzenie,” spotkała się...