Category: Klub Wesołej Zabawy

Klub Wesołej Zabawy to propozycja integracyjnych zajęć dla dzieci w wieku od 5 -7 lat.

Dzieci korzystające z tej propozycji spędzą wolny czas miło i pożytecznie. Proponowane działania animacyjne będą dla dzieci atrakcyjną zabawą, bogatą w treści edukacyjne, pobudzającą do twórczego myślenia i rozwijającą manualne zdolności. Dzieci uczestniczące w zajęciach zapraszają swoich rówieśników do zabawy wierszykiem, który same wymyśliły: „Kiedy się nudzimy, do Ośrodka Kultury przychodzimy i wesoło się bawimy!”

Zajęcia prowadzi Justyna Asztemborska.
Czwartki w godz. 16.30-17.30

Klub Wesołej Zabawy – 5 zł/opłata za 1 zajęcia

„Zaczarowany ołówek”

Miejscem czwartkowych zajęć Klubu Wesołej Zabawy była scena sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Spotkanie dzieci z „zaczarowanym ołówkiem” stało się inspiracją do tworzenia własnych obrazów. Tablice wypełniły się ciekawymi pomysłami. Niektóre z nich udało się...

Zajęcia w OOK podczas przerwy świątecznej