Category: PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ – warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów.
Organizowane warsztaty mają na celu rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań fotografią u dzieci i młodzieży. Naukę świadomego fotografowania, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwianie, ćwiczenie uważności i stałe poszerzanie wiedzy o tej pięknej dziedzinie jaką jest fotografia.
Zajęcia prowadzi Marek Długosz.
środy godz. 15.30-17.00
pierwsze spotkanie 13 września 2017r.

Zajęcia w OOK podczas przerwy świątecznej