Category: PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ – warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów.
Organizowane warsztaty mają na celu rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań fotografią u dzieci i młodzieży. Naukę świadomego fotografowania, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwianie, ćwiczenie uważności i stałe poszerzanie wiedzy o tej pięknej dziedzinie jaką jest fotografia.
Zajęcia prowadzi Marek Długosz.
środy godz. 16.00-18.00
pierwsze spotkanie 12 września 2018 r.

Koszt 20 zł/ m-c

Zajęcia w OOK podczas przerwy świątecznej