Category: Spotkania Literacko-Teatralne

Spotkania dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

W ramach spotkań odbywają się:

grupowe i indywidualne konsultacje recytatorskie (przygotowanie młodzieży do przeglądów, konkursów oraz włączenie jej do projektów słowno – muzycznych o różnej tematyce),
warsztaty literacko-teatralne,
próby akustyczne na scenie OOK,
prezentacje programów literackich, montaży poetycko-muzycznych, spektakli teatralnych realizowanych na podstawie autorskich scenariuszy, które wspólnie opracowujemy.

Zapraszamy młodzież wrażliwą na piękno słowa i muzyki do udziału w naszych spotkaniach.

Zajęcia prowadzi Justyna Asztemborska.
Piątki, w godz. 18.00 (Pierwsze spotkanie odbędzie się 29.09.2017)

Zajęcia w OOK podczas przerwy świątecznej