Category: Uniwersytet Trzeciego Wieku „ATENA”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ATENA
www.sutwatena.pl

Obornicki Ośrodek Kultury stwarza warunki do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia oraz udostępnia nieodpłatnie salę do działalności i pomieszczenie na Biuro Stowarzyszenia. Pracownicy Ośrodka przygotowują salę wraz z nagłośnieniem do działalności:

wykłady / co dwa tygodnie wg grafiku zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia
spotkania noworoczne i sprawozdawcze

W OOK rozwijają swoje zainteresowania sekcje UTW:

próby chóru – poniedziałki, godz. 18.00-20.00
zajęcia sekcji haftu – środy, godz.13.00-15.00
próby kabaretu – według zapotrzebowania
sekcja literacka (co tydzień).

Usytuowany w centrum miasta Ośrodek jest bardzo dobrym miejscem dla licznej grupy słuchaczy UTW (235 osób). W ramach współpracy oferujemy słuchaczom UTW uczestnictwo w licznych ofertach kulturalnych: wernisażach, koncertach, wykładach powszechnych, recitalach i spektaklach teatralnych i spotkaniach autorskich.