Category: Warsztaty Robotyki

W pierwszych semestrach warsztatów robotyki dzieci budują roboty z gotowych instrukcji (na wzór instrukcji Lego), pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych semestrach dzieci otrzymują jedynie pomoce, z których mogą (ale nie muszą korzystać) – zdjęcia i wskazówki konstrukcyjne.
Po zbudowaniu robotów, uczniowie zabierają się do ich zaprogramowania w specjalnie przygotowanej aplikacji Lego. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Każde spotkanie kończymy podsumowaniem i powtórzeniem poznanych pojęć w trakcie zajęć.
Co zajęcia dzieci pracują i bawią się z Kartami Pracy, które wspomagają proces nauki programowania, kształtowania intuicji technicznej czy nauki słówek z jęz. angielskiego potrzebnych w programowaniu. Dodatkowo już na pierwszych zajęciach dzieci otrzymują Arkusz Osiągnięć i Sprawności, w którym dostają znaczki (naklejki) prowadzące ich do zdobycia kolejnych sprawności inżyniera. W ten sposób w pierwszym semestrze warsztatów robotyki dzieci zdobywają pierwszy poziom w zakresie czterech sprawności inżyniera: Programowanie
Konstruowanie
Wiadomości oraz Praca w grupie.
Zajęcia z robotyki prowadzimy w grupach podzielonych na przedziały wiekowe, dla dzieci młodszych (6-8 lat) oraz dla dzieci starszych (9-12 lat). Dzieci młodsze wykorzystują na warsztatach robotyki zestawy edukacyjne Lego Education WeDo, natomiast dzieci starsze znacznie bardziej złożone klocki Lego Mindstorms EV 3.0. W każdej grupie co roku proponujemy inny program warsztatów, dostosowany złożonością i trudnością (zarówno pod kątem budowania, jak i programowania) do wieku i umiejętności dzieci.
W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy Państwu uczestnictwo w łącznie 8 warsztatach (średnio 1-2 spotkania w miesiącu) na terenie Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich. Czas trwania pojedynczych warsztatów robotyki uzależniony jest od grupy wiekowej – w przypadku dzieci młodszych są to 2 godziny lekcyjne, w przypadku dzieci starszych są to 3 godziny
Warsztaty robotyki – kwestie organizacyjne.
Soboty (2 razy w miesiącu) o godzinach:
9:00 – 10.30 – grupa młodsza LEGO WeDo Nature (grupa kontynuująca) 6-8 lat
10.45 – 12.15 – grupa młodsza LEGO WeDo Explorer (grupa kontynuująca) 7-8 lat
12.30 – 14.00 – grupa WeDo Starter 6-8 lat NOWA!!!
12:30 – 14.00 – grupa starsza GameIn 9-12 lat
14.15 – 16.30 – grupa starsza LEGO Mindstorms SpacEV3 9-12 lat (grupa kontynuująca zaawansowana)

Odpłatność za zajęcia do końca roku szkolnego dla grupy młodszych dzieci wynosi 320 zł (16 godz. lekcyjne), a dla dzieci starszych 480zł (24 godz. lekcyjnych). Płatność może być rozbita na raty przy deklaracji uczestnictwa na cały pakiet zajęć w roku 2016/2017.
Można dokonywać płatności w ratach comiesięcznych (za sumę zajęć w danym miesiącu) z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Terminy spotkań w IV semestrze: 7., 21. i 28 października; 18. i 25. listopada; 9. i 16. grudnia; 13. i 27. stycznia 2018 (zajęcia dodatkowe – odrabianie zaległości).

Uczestnictwo w warsztatach robotyki to przede wszystkim:
 Zachęta do rozwijania zainteresowań i nauki przedmiotów ścisłych. Wykorzystywane przez nas zestawy edukacyjne to zabawa, w czasie której dzieci nie zauważają jak uczą się elementów nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki i fizyki.
 Nauka programowania od najmłodszych lat. W trakcie zajęć uczniowie obywają się z programowaniem. Dzieci już od 6 roku życia dzieci przy pomocy instruktora potrafią zaprogramować podstawowe ruchy robota wykorzystując graficzny język programowania.
 Doskonalenie logicznego myślenia. Nawet jeśli dziecko nie zostanie inżynierem, to na naszych warsztatach rozwinie swoje umiejętności analizowania i logicznego myślenia.
 Nauka współpracy w grupie. W trakcie zajęć dzieci budują konstrukcje w dwuosobowych zespołach. Uczymy dzieci jak organizować taką pracę, aby każdy z uczestników miał w niej aktywny udział. Zachęcamy uczniów do osiągania kompromisów i argumentowania swoich racji.
 Rozwój wyobraźni przestrzennej i kształtowanie intuicji technicznej. Budowanie zróżnicowanych konstrukcji (także według własnego pomysłu) pozwala na rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
Prowadzenie zajęć: http://www.roboty-dla-dzieci.pl/

Fotorelacja z Warsztatów Robotyki

Fotorelacja z ostatnich Warsztatów Robotyki w tym roku kalendarzowym. Po feriach zimowych rozpocznie się V semestr Robotyki, więc kolejne dzieci będą miały szansę zgłębić ten fascynujący temat. Harmonogram zajęć w nowym semestrze i dodatkowe...