Category: Zespół śpiewaczy „MALWY” z Kuraszkowa

Instruktorem zespołu jest Eugeniusz Opyd, wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi Jerzy Abrycki.

Zespół powstał 20 lipca 1969 roku z inicjatywy Teresy Łabaty. Do 1990 roku istniał pod patronatem Gminnej Spółdzielni w Obornikach Śląskich. Kultywuje piękno kultury ludowej poprzez pieśni i obrzędy. Uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych gminy Oborniki Śląskie, a także bierze udział w wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych o zasięgu ogólnopolskim uzyskując nagrody i wyróżnienia. Dwukrotnie zespół koncertował w Rehau – gminie partnerskiej dla Obornik Śląskich. Działania zespołu wspierają władze samorządowe Obornik Śląskich oraz sołtys wsi Kuraszków. Zespół daje kilkadziesiąt koncertów rocznie.