Koła zainteresowań

Plastyczne – 20 zł/ m-c

Taneczne:

25 zł/ m-c

Zespół APLAUZ – 40 zł (wrzesień 2016), 50 zł (pozostałe miesiące)

Wokalne – 20 zł/ m-c

Ceramiczne – 60 zł/m-c (dorośli), 25 zł/ m-c (dzieci i młodzież)

Teatralne – 20 zł/ m-c

Filmowe – 20 zł/ m-c

Fotograficzne – 20 zł/ m-c

Klub Wesołej Zabawy – 5 zł/opłata za 1 zajęcia

Szachy – 50 zł/ m-c

Warsztaty Robotyki:

grupa młodsza 6-8 lat – 320 zł za kurs (8 spotkań po 2 godz. lekcyjne)

grupa starsza 9-12 lat – 480 zł za kurs (8 spotkań po 3 godz. lekcyjne)

Można dokonywać płatności w ratach comiesięcznych (za sumę zajęć w danym miesiącu z góry) do 10 dnia każdego miesiąca.

 


 

W przypadku uczestnictwa rodzeństwa:

  • 2 dzieci na 1 zajęciach – jedno dziecko płaci 100%, drugie 50% ceny
  • 3 dzieci na 1 zajęciach – 2 dzieci płaci 100%, trzecie dziecko gratis

Odpłatność 50% oraz gratisowa dotyczy koła z niższą opłatą.

Ulga obowiązuje także w przypadku uczestnictwa dzieci z jednej rodziny w różnych kołach organizowanych przez Obornicki Ośrodek Kultury.

Jeżeli jedno dziecko uczestniczy w trzech różnych kołach organizowanych przez Obornicki Ośrodek Kultury, opłata za dwa kola wynosi 100%, trzecie koło gratis.

(Allegro i Moderato są ogniskami muzycznymi – działają na odrębnych zasadach finansowych).

 

Opłaty należy umieszczać w sekretariacie ośrodka kultury od poniedziałku do piątku w godz.: 8-16.00, lub w ostatni dzień miesiąca w godz.: 9-17.00, lub bezpośrednio u instruktora.

Płatności można także dokonać przelewem na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

24 9583 0009 0000 0491 2000 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę koła).