Reklama

Cennik miesięcznych opłat za reklamę na tablicy ogłoszeń w holu Obornickiego Ośrodka Kultury:

Format A4 – 50,00 zł/ m-c

Format A3 – 100,00 zł/ m-c

Format A2 – 135,00 zł/ m-c

Zgoda na umieszczenie reklamy jest uzależniona od wolnej powierzchni na tablicy ogłoszeń w holu Obornickiego Ośrodka Kultury.