GOŚCINNE PROGI OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Sale Obornickiego Ośrodka Kultury nigdy nie stoją puste!

Z sal: klubowej, tanecznej, plastycznej, fotograficznej oraz z Galerii korzystają organizacje oraz grupy nieformalne, które potrzebują miejsca do spotkań.

Obecnie regularnie z sal korzystają:

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku (sala kulbowa wykorzytywana jest m.in. na spotkania kabaretu, sprawy organizacyjne, grę w brydża)
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Obornikach Śląskich
  • Polski Związek Niewidomych. Okręg dolnośląski. Koło – Oborniki Śląskie
  • Miłośnicy brydża

Ponadto często odbywają się różne spotkania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Obornicki Ośrodek Kultury jest miejscem otwartym na współpracę i na ciekawe inicjatywy.