luty

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY

proponuje w lutym 2020r.

 1.02.godz.17.00- ZABAWA KARNAWAŁOWA dla dorosłych  wstęp 25 zł, 20zł (z kartą seniora)

3.02.godz.16.00-Mozaika

3.02.godz.17.00-Studio Piosenki

4.02.godz.9.30- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- „Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka”

4.02.godz.16.00- „Teatrałki”- zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-9 lat

4.02. godz.16.15- Dziecięce Fantazje Plastyczne- zajęcia dla dzieci  w wieku 5-6 lat

4.02.godz.17.00– Klub Seniora

4.02.godz.18.15- Zumba Dance Latino

4.02.godz.19.30- Taniec towarzyski dla dorosłych

5.02. godz.16.00– Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

5.02.godz.16.00-Ceramika

5.02.godz.16.00-Studio Piosenki

5.02.godz.18.00– Fotoklub

6.02.godz.15.00– Dziecięce Fantazje Plastyczne- zajęcia dla dzieci wieku szkolnym

6.02.godz.16.30– Klub Wesołej Zabawy dla dzieci od 5 lat- „ Zimowe przygody w obrazkach ” –  zabawa plastyczno- muzyczna                                      

7.02.godz.8.30- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- „Villads”

7.02.godz.16.00– Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka”- zajęcia dla dzieci od 10 lat

7.02. Zajęcia taneczne

            godz.15.15– zajęcia rytmiczno-taneczne- przedszkolaki

            godz.16.00– zajęcia Hip- Hop- dzieci szkolne

godz.17.00– zajęcia Hip- Hop- kontynuacja

           godz.18.00– zajęcia Hip-Hop- młodzież

7.02.godz.19.00- Lady Dance

8.02.godz.9.00- Robotyka

9.02.godz.16.00– Występ Studia Piosenki OOK podczas uroczystości 80.rocznicy zsyłki na Sybir (Pałac w Brzeźnie)

10.02.-23.02.- FERIE W OOK (program poniżej)

18.02.godz.18.00- Klub Seniora

24.02. godz. 8.30 – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- „Powrót do Brundibara”

24.02.godz.16.00-Mozaika

24.02.godz.17.00-Studio Piosenki

25.02. godz. 8.30 – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – „Supa Modo”

25.02. godz.16.15- Dziecięce Fantazje Plastyczne- zajęcia dla dzieci  w wieku 5-6 lat

25.02.godz.17.00– Klub Seniora

25.02.godz.18.15- Zumba Dance Latino

25.02.godz.19.30- Taniec towarzyski dla dorosłych

26.02.godz.9.00 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej- „Villads”

26.02. godz.16.00– Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

26.02.godz.16.00-Ceramika

26.02.godz.16.00-Studio Piosenki

27.02.godz.15.00– Dziecięce Fantazje Plastyczne- zajęcia dla dzieci wieku szkolnym

28.02.godz.9.00– Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej– „Supa Modo”

28.02. Zajęcia taneczne

            godz.15.15– zajęcia rytmiczno-taneczne- przedszkolaki

            godz.16.00– zajęcia Hip- Hop- dzieci szkolne

godz.17.00– zajęcia Hip- Hop- kontynuacja

           godz.18.00– zajęcia Hip-Hop- młodzież

28.02.godz.19.00- Lady Dance

29.02.godz.9.00-Robotyka

 

FERIE 2020 W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY

(obowiązują zapisy)

10.02. godz.11.00- Zimowe fantazje plastyczne (od 5 lat)

10.02.godz.12.00- Mozaika ( 6-12 lat)

10.02.godz.13.00- Studio piosenki ( od 6 lat)

godz.14.00- Studio piosenki (młodzież)

10.02.godz.14.00-„Zabawy z różnych stron świata”- zajęcia edukacyjne( od 6 lat)

11.02. godz.12.00-„ZIELONY KOPCIUSZEK” przedstawienie Teatru Kultureska (wstęp 15 zł)

11.02.godz.14.00- Warsztaty malarstwa (od 10 lat)

11.02.godz.16.00-Zimowe fantazje plastyczne (od 5 lat)

12.02 godz.11.30-„Zimowa wyprawa do Krainy Tajemnic”- zabawa teatralna (od 6 lat)

 12.02.godz.11.00- Ferie z fotografią (od 10 lat)

12.02.godz.13.00- Studio piosenki ( od 6 lat)

godz.14.00-Studio piosenki (młodzież)

12.02.godz.14.00- Ceramika (od 5 lat)

13.02.godz.11.00-12.30-  EKSPERYMENTY PANA KORKA- pokaz (od 5 lat)  wstęp 15zł

godz. 12.40-13.40- Warsztaty z Panem Korkiem(od 7 lat)  wstęp 20zł

13.02. godz.16.30-„Karnawałowy pokaz mody”- zabawy przy muzyce (od 5 lat)

14.02. godz.11.00-„Walentynkowe rytmy”- zabawa taneczna z konkursami (  od 6 lat)

14.02.godz.12.00- HIP-HOP ( 7-10 lat)

godz.13.00- HIP- HOP ( 11-13 lat)

godz.14.00- HIP- HOP ( młodzież)

godz.15.15 Zajęcia rytmiczno-taneczne (przedszkolaki)

17.02.godz.12.00-Zimowe fantazje plastyczne (od 5 lat)

17.02.godz.13.00- Studio piosenki ( od 6 lat)

godz.14.00-Studio piosenki (młodzież)

17.02.godz.14.00-„Przygody skarpetkowych bałwanków”- warsztaty plastyczno- teatralne (od 6 lat)

18.02.godz.10.00- Warsztaty komiksu ( powyżej 6 lat) opłata 20 zł

godz.12.00- Mały jubiler- warsztaty tworzenia biżuterii ( od 9 lat, młodsze dzieci z opiekunem) opłata 20 zł

18.02.godz.13.30- „Eksplozja pozytywnej energii”- gry, zabawy, konkursy (od 6 lat)

18.02.godz.16.00-Zimowe fantazje plastyczne (od 5 lat)

19.02. godz.11.00- Ceramika (od 5 lat)

19.02.godz.11.00- Ferie z fotografią (od 10 lat)

19.02.godz.13.00- Studio piosenki ( od 6 lat)

godz.14.00-Studio piosenki (młodzież)

19.02. godz.14.00- „W poszukiwaniu śniegu”- tworzenie kul śniegowych-

zabawa plastyczno- muzyczna (od 7 lat)

20.02.godz.12.30-Warsztaty malarstwa (od 10 lat)

20.02.godz.16.30- „Sprawne rączki”- rękodzieło dla dzieci ( od 5 lat)

21.02.godz.11.00- Filmowy poranek- HIT! „SZYBCY I ŚNIEŻNI”- wstęp bezpłatny

21.02.godz.12.00- HIP-HOP ( 7-10 lat)

godz.13.00- HIP- HOP ( 11-13 lat)

godz.14.00- HIP- HOP ( młodzież)

godz.15.15 Zajęcia rytmiczno-taneczne (przedszkolaki)

23.02.godz.16.00- KOSTIUMOWY BAL DLA DZIECI  (od 4 lat, młodsze dzieci z opiekunem); wstęp bezpłatny

Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy (ilość miejsc jest ograniczona).

 

Karnet na ferie w cenie 100 zł (za tydzień)

Jednorazowe zajęcia 10 zł

„Zielony Kopciuszek”- teatrzyk- 15 zł

„ Laboratorium Pan Korek”- pokaz – 15 zł

„Pan Korek”- warsztaty- 20zł

Warsztaty komiksu- 20 zł

Mały jubiler- 20 zł

Zniżka na kartę dużej rodziny

 

 

 

BIBLIOTEKA IM. J.IWASZKIEWICZA

       ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

               03, 07.02.2020 r., g. 9.00 – Pani Gosia czyta dzieciom: Dobre maniery Kubusia Puchatka – zajęcia w przedszkolu

04.02.2020 r., g. 9.30 – Książeczki z bibliotecznej półeczki: Zimą jest fajnie – zajęcia  dla dzieci z przedszkola

05.02.2020 r., g. 9.30 – Książeczki z bibliotecznej półeczki: Koty, kotki, koteczki – zajęcia  dla dzieci ze szkoły podstawowej

 

Ferie w bibliotece

(po wcześniejszych zapisach)

10.02. 2020 r., poniedziałek, g. 9.30 – 10.45  – Zaprojektuj swoją książkę – zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat

11.02.2020 r., wtorek, g. 9.30 – 10.45 – Kodowanie w bibliotece: roboty – bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 12 lat

12.02.2020 r., środa, g. 9.30 – 10.45 – Zimowe witraże – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8 – 12 lat

17.02.2020 r., poniedziałek, g. 9.30 – 10.45 – Kotki, koty, kociaki – tworzenie kocich masek – zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat

18.02.2020 r., wtorek, g. 9.30 – 10.45 – Kodowanie w bibliotece: roboty – bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 12 lat

19.02.2020 r., środa, g. 9.30 – 10.45 – Jesteśmy Indianami – tworzymy pióropusze – zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat

25.02.2020 r., g. 8.15 i g. 9.45 – Cztery pory roku: Mona Lisa i Narodziny Wenus  – moja interpretacja obrazu, kolaż – zajęcia  dla uczniów szkoły podstawowej

26.02.2020 r., g. 9.30 – Książeczki z bibliotecznej półeczki: Przy leśnych paśnikach – ciekawostki o zwierzętach – zajęcia  dla dzieci z przedszkola

 Mała Książka – Wielki Człowiek: Co się dzieje, gdy czytasz dziecku – akcja dla dzieci w wieku 3 – 6 lat promująca czytelnictwo

                                           

          ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

        14.02.2020 r., piątek, g. 16 – Rękodzieło lokalnych twórców – otwarcie wystawy czynnej do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.

          18.02.2020 r., wtorek, g. 17 – Dyskusyjny Klub Książki: Trudne miłości w literaturze

          25.02.2020 r., wtorek,  g. 17.30  – Wspólna tożsamość – uroczystość z okazji 140. rocznicy śmierci Karola von Holteia. Impreza z udziałem burmistrza Arkadiusza Poprawy, który przekaże obornickiej bibliotece książki od Elisabeth Bomhard z domu von Schaubert. Współpraca z Powiatowym Zespołem Szkół w Obornikach Śląskich

Kiermasz książek – codziennie w godzinach otwarcia biblioteki sprzedaż książek wycofanych z biblioteki i darów od czytelników prowadzą M. Biernacka-Dahmani i B. Rosiak

MEDIATEKA

     04, 05, 07, 26.02.2020 r.,  g. 10 – Internet bez stresu – indywidualne zajęcia dla  osób dorosłych z obsługi wyszukiwarek internetowych i korzystania z komputera (po wcześniejszym uzgodnieniu)      04, 05, 07, 26, 28.02.2020 r., g. 13, 14, 15 – Kodowanie – Roboty  – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 10 – 12 lat (po wcześniejszych zapisach) uczące kreatywności oraz sterowania robotem