Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż technologii scenicznej i oświetlenia technologicznego dla Obornickiego Ośrodka Kultury

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż technologii scenicznej i oświetlenia technologicznego dla Obornickiego Ośrodka Kultury. Treść ogłoszenia w załączniku:

ogloszenie_BZP

SIWZ_oswietlenie_2017

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu

Zalacznik_nr_4_Wykaz_dostaw Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob Zalacznik_nr_6_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitałowej

Zalacznik_nr_7_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_sk

Zalacznik_nr_8_Tabela_wyceny_wyposazenia_oswietlenia

Zalacznik_nr_9_Tabela_opisu_wyposazenia_oswietlenie_skor

You may also like...