Otwarte Drzwi Galerii- 8.01.2020

8 stycznia młodzież z pierwszej klasy LO z Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich wzięła udział w spotkaniu w ramach „OTWARTYCH DRZWI GALERII”. Artystka, absolwentka wrocławskiej ASP Monika Aleksandrowicz omówiła wystawę „Bits &Noises” Pracowni druku cyfrowego oraz technik eksperymentalnych Katedry Grafiki Artystycznej ASP. Następnie przeprowadzony został trening wyobrażeniowy, który był wprowadzeniem do realizacji warsztatów o charakterze ekologicznym pt.”Jestem..”

Projekt został zrealizowanych przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020), poddziałanie 19.2

 

You may also like...