Program artystyczny X Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych

 

Jak co roku Obornicki Ośrodek Kultury zapewnia oprawę artystyczną Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Impreza odbędzie się w sobotę 24.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śl., przy ul. Trzebnickiej 33. Wystawa rozpocznie się o godz. 14, natomiast występy artystyczne o 14.15.

W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku przewidziane są występy trzech zespołów ludowych.

W programie znalazły się koncerty Kapeli Ludowej Jana Boduszka z Siemianic, Zespołu Śpiewaczego „Malwy” z Kuraszkowa oraz Kapeli „Gieni Dudki” z Nadolic Wielkich.

Wszystkie zespoły maja za sobą długą i bogatą historię działalności!

Kapela Ludowa Jana Boduszka z Siemianic
Kapela Janka Boduszka z Siemianic istnieje 35 lat. Jest to kapela, która tworzą dzieci i rodzina jego twórcy. Jan Boduszek sam pisze teksty i muzykę do wielu utworów ludowych. Założycielem był ojciec Janka i Łucji Wojewódki oraz kuzynki Elżbiety Chudzik –Edward Boduszek. Kierownikiem Kapeli jest Jan Boduszek. Zespół koncertuje na różnych imprezach okolicznościowych w Polsce i za granicą. Jest niezwykle lubiana w Rehau -mieście partnerskim dla Obornik Śląskich. Nagrała 5 płyt. Kapela pojawiła się w Polskim Radio Wrocław –Ludowa Lista Przebojów /4 razy /. Zespół koncertował m.in. na Dożynkach, Spotkaniach Muzykujących Rodzin, Turnieju Gmin ‘’Kolorowe Wsie’’. Kapela zdobyła wiele czołowych nagród i wyróżnień w Festiwalach Folklorystycznych o zasięgu regionalnym i krajowym. Burmistrz Obornik Śląskich obejmuje  Kapelę mecenatem. Kapela współpracuje z Obornickim Ośrodkiem Kultury w Obornikach Śląskich od początku istnienia.

Fot. M. Długosz

Zespół Śpiewaczy „Malwy” z Kuraszkowa
Zespół istnieje 54 lata. Został stworzony w celu popularyzacji pieśni ludowej, zanikających zwyczajów i obrzędów. Jego założycielką była animatorka kultury ludowej Teresa Łabata. Początkowo zespół istniał pod egidą Gminnej Spółdzielni w Obornikach Śląskich, a od 27 lat działa pod pieczą Obornickiego Ośrodka Kultury. Instruktorem zespołu jest Eugeniusz Opyd, a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Jerzy Abrycki – propagator kultury ludowej. Zespół śpiewaczy Malwy uświetnia swoimi występami wszelkie przedsięwzięcia kulturalne w gminie Oborniki Śląskie, a także regionie Dolnego Śląska. Występował dwukrotnie w Rehau /Niemcy/, mieście partnerskim dla Obornik Śląskich, na Litwie, Macedonii. Dorobek zespołu jest udokumentowany na nagraniach filmowych płytach oraz w kronikach. Zespół uzyskuje szereg nagród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych. Zespół z okazji Jubileuszu 50 lecia istnienia został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności kulturalnej.

Fot. M. Dlugosz

Kapela „Gieni Dudki”
Zespół Folkowy „Gieni Dudki” powstał w 2011 roku w domu Pani Gieni Golinowskiej, stąd pierwszy człon nazwy zespołu. Dudki to instrument ludowy, czyli dudy. Ojcowie założyciele to Pan Zygmunt Skrok oraz syn Gieni Golinowskiej – Janek. Zespół gra i śpiewa muzykę ludową, biesiadną, patriotyczną, kolędy oraz uświetnia ceremonie ślubne. „Gieni Dudki” są laureatem jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław w roku 2016 oraz dwukrotnym laureatem Konkursu Kolęd i Pastorałek w Cieszkowie. W 2016 roku Marszałek woj. Dolnośląskiego odznaczył zespół srebrnym medalem „Zasłużony dla kultury dolnośląskiej”. Kapela dobrze znana juz scenach dolnośląskich, ale może sie również pochwalić występami krajowymi. Dorobkiem artystycznym są nagrane cztery płyty (w tym jedna kolędowa). Kierownikiem zespołu jest Zygmunt Skrok zaś szefem muzycznym Janusz Luboiński. Emisję głosu i dyrygenturę prowadzi zawodowy dyrygent i pedagog muzyczny Pani Diana Pradella. Zespół liczy 28 osób. Ogromnym atutem Gieni Dudków jest jej młodzież – śpiewająca i grająca na instrumentach (trąbka, puzon, saksofon i klarnet).

Zapraszamy na X Obornicką Wystawę Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych!

You may also like...