Przedłużamy termin zgłoszeń na XXII Spotkania z Muzyką i Poezją do 10 czerwca br.

Zadanie pt.” „Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz XXII Spotkania z Muzyką i Poezją” jest realizowana przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020), poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

You may also like...