Przetarg na zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY,

Dworcowa 26 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 12 51

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich.

Wybrano ofertę:

Audio Plus Sp. z o.o.ul. Kolejowa 100 05-092 Łomianki

Cena oferty – 224.302,80 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin realizacji zamówienia

Właściwości funkcjonalne

Gwarancja

Razem

1

Audio Plus Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 100

05-092 Łomianki

(1)

180,00

60,00

45,00

15,00

300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

Oborniki Śląskie dnia: 2016-11-17

Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

Halina Muszak

……..………………………………………..

Zamawiający

You may also like...