Ruszają zapisy na bezpłatny kurs komputerowy!

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób, które ukończyły 25 lat i posiadają maks. średnie wykształcenie oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach liczących po 15 osób. Godziny oraz dni zajęć będą ustalane w trakcie rekrutacji.

Kurs komputerowy  jest organizowany w ramach  projektu pn. „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10. Edukacja., Działanie 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu dla uczestników mieszkających poza miejscem odbywania zajęć.

Zapisy do grup trwają do 20 września br.

You may also like...