WERNISAŻ

19 marca o godz.18.00 odbędzie się otwarcie wystawy pt.”Rozpoznanie”, w której udział biorą artyści skupieni wokół Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Tytułowe Rozpoznanie  jest dla artystów rodzajem wyzwania i każdy z nich podchodzi do tego zagadnienia indywidualnie z właściwą sobie wrażliwością.
Zakres problematyki wystawy jej formuła artystyczna, stosowane estetyki wynikają wprost z charakteru obrazu mechanicznego ( fotografia, film, grafika komputerowa) który stanowi obecnie najbardziej powszechne i skuteczne narzędzie komunikacji społecznej.

Poza celem artystycznym, wystawa ma na celu symboliczne zaznaczenie przestrzeni działań, którą są wspólne zainteresowania artystyczne skupione wokół teorii i praktyki tzw. Nowych Mediów.

Uczestnicy wystawy: Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Tomasz Dobiszewski, Wiesław Gołuch, Marek Grzyb, Michał Jakubowicz, Agnieszka Jarząb, Jakub Jernajczyk, Ryszard Jędroś, Piotr Komorowski, Norbert Kowalczyk, Paweł Lisek, Ewa Martyniszyn, Piotr Masny, Barnaba Mikułowski, Ireneusz Olszewski, Michał Pietrzak, Stanisław Sasak, Agata Szuba, Agnieszka Talik, Aleksandra Trojanowska, Rafał Warzecha, Maja Wolińska, Monika Aleksandrowicz.

Serdecznie zapraszamy!

You may also like...