Z Kulturą do Sieci!

Do Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich trafi ponad 120 tys. złotych na realizację projektu grantowego pt. „Z Kulturą do Sieci”, w ramach rozstrzygniętego konkursu pn. „Konwersja cyfrowa Domów Kultury”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pozyskane środki umożliwią Obornickiemu Ośrodkowi Kultury zakup m.in. streamingu, sprzętu do studia nagrań, adaptację strony internetowej, jak również wyposażenie sali widowiskowej i punktu kasowego w pętlę indukcyjną, która ułatwi odbiorcom niedosłyszącym uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Kadra instruktorska OOK weźmie też udział w cyklu szkoleń NCK podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie edukacji i animacji kulturalnej.

You may also like...