26.11.2015 Otwarcie wystawy malarstwa MARIANA WALDEMARA KUCZMY.

Wystawa w Saloniku nosi tytuł „OBRAZY DOBRZE ZACZĘTE PLUS JEDEN”. Pochodzi z Sanoka. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Malarstwa prof. Józefa Hałasa i prof. Mieczysława Zdanowicza w 1993 roku. Obecnie pedagog macierzystej uczelni prowadzący pracownię dyplomującą z malarstwa.