21.01.2016 OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA dwóch absolwentek ASP Wrocław: KATARZYNY BANAŚ I MAŁGORZATY JOJNOWICZ.

Małgorzata Jojnowicz nie obecna na wernisażu z powodu choroby.