02.03.2018. Wykład „Chrześcijańskie korzenie wspólnoty europejskiej”

Wykład wygłosił historyk z Krakowa PIOTR TABASZ.