Dzień przed…
… trwają ostatnie przygotowania – tym razem sceny – do Narodowego Czytania. Spotykamy się jutro (w sobotę) o godz. 10.30 w parku przy bibliotece. Czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. A tych, którzy mają tremę lub się obawiają zapraszamy do słuchania🙂
(anb)
zdjęcia: Andrzej Buryło