Zarządzenie_Dyrektora_Obornickiego_Ośrodka_Kuttury_nr_16_z_dnia_16.11._2O22_r._w_sprawie_ogloszenia_I_przetargu_nieograniczonego_ofertowego_na_wynajem_lokaIu_użytkowego_gastronomicznego_położonego_w_Obornikach_Śląskich_pr.pdf