Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich realizuje projekt pn. „Z kulturą do Sieci”, w ramach projektu KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY polegający na zakupie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy.

Zadanie ma na celu zakup streamingu, wyposażenia do studia nagrań, pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchową oraz modernizację strony www.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest udostępnianie działań kulturalnych w sieci dla szerokiego grona odbiorców, w szczególności w momentach ograniczeń epidemiologicznych, ale również w celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.

 

Wartość dofinansowania projektu przez UE – 122 100 zł.

 3 logotpy 2104 belka UE bl