Halina Teresa Muszak
dyrektorka Obornickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza, Saloniku, Kina Astra oraz Świetlicy w Pęgowie

Absolwentka Uniwersytetu  Wrocławskiego, wydziału filozoficzno-historycznego w zakresie kulturoznawstwa oraz  Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu.

Od 1 stycznia 1983 r. kieruje Obornickim Ośrodkiem Kultury.
Od 20.09 1988 r. do 31.12 1995 r.  prowadziła Salonik Czterech Muz w Obornikach Śląskich.

Pomysłodawca wielu przedsięwzięć kulturalnych oraz twórca projektów kulturalnych, dzięki którym pozyskiwane są środki finansowe na działalność i modernizację OOK. Inicjatorka zbiorowej wystawy artystów mieszkających w Obornikach Śląskich pn.”Galeria Oborniki Śląskie”,  utworzenia Galerii Plastycznej z inspiracji prof. Janusza Drzewieckiego oraz Małej Galerii Fotografii „Kontrast” .

Otwarta na współpracę ze środowiskiem i wieloma instytucjami kultury w Polsce i świecie.
Skupiająca wokół siebie grono zaangażowanych animatorów kultury.
Stwarza warunki do rozwoju młodych talentów.
Odznaczona brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony działacz kultury”.