22 lipca 1969 r. dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców Obornik Śląskich został otwarty Miejski Międzyzakładowy Dom Kultury.

Placówką  kierowali:
– od 22.07.1969 r. Alina Piątkowska;
– od 15.09.1973 r. do 31.10.1975 r. Aleksandra Grześkowiak-Swiatła;
– od 1.01.1976 r. do 31.12.1982 r. Tadeusz Braszka;
– od 1.01.1983 r. Halina Muszak.

Powstawały liczne sekcje i zespoły zainteresowań. Kulturotwórcze środowisko było otwarte na wszelkie inicjatywy. Dla prawdziwych koneserów organizowane były m.in. Spotkania Filmowo-Literackie. Ich inicjatorem byli Czesław Stasiewicz i ówczesny prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Anatol Omelaniuk.

1 stycznia 1976 r. placówka została przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej (dawny hotel „Bellevue”)  i zmieniła nazwę na Obornicki Ośrodek Kultury. Od tej pory jest finansowana przez Radę Miejską Obornik Śląskich. Zyskała  salę widowiskową na 450 miejsc, ale nadal brakowało pomieszczeń na działalność sekcji i kół zainteresowań.

Do cyklicznych przedsięwzięć należały obchody  Dni Książki i Prasy, inauguracja roku kulturalno-oświatowego organizowane wspólnie z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną, kierowaną przez Irenę Zielińską. Liczne środowisko artystów plastyków prezentowało swoją twórczość na Przeglądach Plastyki Amatorskiej. Ambitnie działał Klub Seniora, utworzony przez Danutę Rozkoszną. Odbywały się recitale m. in. Teresy Tutinas, Igi Cembrzyńskiej, Romana Wilhelmiego, Bogny Sokorskiej, Aliny Janowskiej, Jacka Lecha.

W latach osiemdziesiątych bardzo dobrze  rozwijała się działalność kulturalna w środowiskach wiejskich. Funkcjonował Wiejski Dom Kultury w Pęgowie, kierowany przez Marię Więcek,  kluby RSW Prasa, Książka, Ruch w Kotowicach i Wielkiej Lipie, pięć klubów rolnika: w Osoli, Wilczynie Leśnym, Kuraszkowie, Bagnie; świetlice wiejskie w Paniowicach, Lubnowie, Osolinie, Zajączkowie, Jarach, Morzęcinie. Wojewódzki Dom Kultury z dyrektorem Stefanem Liszkowskim wspierał dwa duże przedsięwzięcia pn. Liga Klubów i Turniej Gmin „Kolorowe Wsie”. Kultywowano piękne tradycje ludowe poprzez prezentacje obrzędów, wystawy  i pieśni ludowe. W 1981 r. wieś Bagno za program „Wesele tarnopolskie” uzyskała pierwszą lokatę województwie.
20 lipca 1969 r. powstał z inicjatywy Teresy Łabaty zespół śpiewaczy w Kuraszkowie. Utworzyła się także rodzinna Kapela Jana Boduszka i Lucyny Wojewódki z Siemianic, która reprezentuje nas w Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin. Nasze zespoły uzyskują wiele nagród i wyróżnień na różnorodnych przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Kulturotwórczą rolę w środowiskach wiejskich pełniły szkoły.
Wraz ze zmianami polityczno-ustrojowymi zmieniła się struktura placówki. Decyzją Rady Miejskiej z 18.08 1992 r. nastąpiło połączenie OOK z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza. Mecenasi klubów zrezygnowali z ich finansowania, a działalność kulturalna pozostała w gestii rad  sołeckich.