Lęk

 
kurator: Piotr Komorowski
 
Wystawa podejmuje próbę opisu jednej z podstawowych kategorii psychologicznych, gdzie uczestnicy posługują się dosłownością, metaforą, a także dalekim skojarzeniem. Autorzy wystawy to aktualni członkowie, absolwenci, bądź sympatycy Autorskiego Laboratorium Fotografii z Wrocławia.
 
 Wernisaż odbędzie się 20 stycznia 2023 o godz. 18.00.
 
Wystawa jest dostępna dla zwiedzającuch do 10 marca 2023.
 
 
 
Uczestnicy wystawy:
 
Teresa Anniuk-Gulak
 
Agnieszka Antosiewicz-Mas
 
Patrycja Basińska
 
Michał Bednarski
 
Julia Błaszczyk
 
Elżbieta Drewniak
 
Piotr Komorowski
 
Katarzyna Laskus
 
Patrycja Maciaszek
 
Halina Marduła
 
Elwira Marszałkowska-Krześ
 
Ewa Martyniszyn
 
Tomasz Modrzejewski
 
Elżbieta Oliwiak
 
Irena Polit
 
Mariusz Raźniewski
 
Dorota Sitnik
 
Grzegorz Surmiński
 
Anna Tarka
 
Sofia Vero
 
Aneta Więcek-Zabłotna
 
-------------------------
 
Agnieszka Antosiewicz-Mas
 
Konsekwencją obecności lęku w codziennym doświadczeniu jest próba jego objaśnienia, przetworzenia i zasymilowania na różnych polach. Z uwagi na to, że lęk może jednocześnie przyciągać i odpychać, okazuje się on być doskonałą bazą do poszukiwań twórczych. Artyści podejmując temat poddają się eksperymentowi na własnej psychice i wrażliwości, a powstałe realizacje nawiązują do lęku w sposób bezpośredni, lub poprzez wysublimowaną metaforę. Fakt, iż żyjemy - jak twierdzi Ulrich Beck - w społeczeństwie ryzyka, w którym nie ma żadnej stabilności, powoduje że rozmaite lęki potęgowane są w dwójnasób. Autorzy w swoich realizacjach wskazują na tematy uniwersalne, jak strach przed śmiercią i przemijaniem, samotnością i chorobą, zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, ale też podejmują tematy będące jedynie formą dygresji, notatki, lub dalekiego skojarzenia. Lęk jako istotny komponent wielu przeżyć wewnętrznych, będący punktem wyjścia we wszystkich przedstawionych realizacjach, jest zaproszeniem do głębokiej analizy własnego świata przeżyć, odszukiwania znaczeń i ukrytych symboli, a także indywidualnych wewnętrznych narracji.
 
 
 
Autorskie Laboratorium Fotografii jest autorską propozycją dla osób zdeklarowanych w kierunku rozwoju swojego twórczego potencjału poprzez studiowanie fotografii i realizacje praktyczne w jej zakresie. Istotą ALF jest praca nad indywidualnym projektem artystycznym składającym się z serii fotografii, fotoobiektów, lub innej formy prezentacji. Propozycja jest adresowana tak do absolwentów szkół artystycznych jak i podążających samodzielną ścieżką rozwoju. Zajęcia prowadzi Piotr Komorowski, prof. ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Autorskie Laboratorium Fotografii działa od roku 2015 w ramach struktury Fundacji Karkonoskiej. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.
 
Kontakt: www.fotografiaautorska.com