Daily Archive: październik 7, 2021

Klub Wesołej Zabawy

W miniony czwartek zajęcia w Klubie Wesołej Zabawy wypełniły ćwiczenia i zabawy sensoryczne. Szczególne zainteresowanie dzieci wywołało pojawienie się sensorycznego smoka, wędrówka po wyspach z półkul sensorycznych oraz ćwiczenia z zakresu motoryki małej, doskonalącej...

Uczestnicy zajęć teatralnych w „Królestwie Króla Jakuba”

Młodzi uczestnicy zajęć teatralnych mają niezwykłą wyobraźnię i umiejętność tworzenia nowych przestrzeni, bohaterów i zaskakujących przygód. To wszystko udaje się „przenieść” na scenę Ośrodka Kultury. Każde zajęcia, to nowy rozdział teatralnych historii wymyślanych przez...