Monthly Archive: kwiecień 2022

Dokumentacja podstawowych czynności postępowania przy zapytaniu publicznym: Adaptacja strony internetowej Obornickiego Ośrodka Kultury pod nazwą domeny www.kultura.oborniki.pl w celu dostosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działanie realizowane w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Dokumentacja podstawowych czynności postępowania do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego: Adaptacja strony internetowej Obornickiego Ośrodka Kultury pod nazwą domeny www.kultura.oborniki.pl w celu dostosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Protokół z postępowania Aktualizacja...