29.09.2020 r. Otwarte Drzwi Galerii – spotkanie młodzieży z prof. Markiem Grzybem, autorem wystawy pt. „Akty pamięci”

     Otwarte Drzwi Galerii to niezwykle wartościowy cykl spotkań dla młodzieży, realizowany przez nas od ponad 20 lat. Ideą jest bezpośredni kontakt odbiorców z materią sztuki i twórcami, artystami o  znaczących artystycznych dokonaniach i ciekawych biografiach, prezentującymi swoje wystawy w naszych galeriach. Odbiorcy do których adresowane są te spotkania, to młodzież szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy.

Tym razem z młodzieżą Powiatowego Zespołu Szkół spotkał się prof. Marek Grzyb, autor wystawy pt. „Akty pamięci”. Prof. oprowadził młodzież po wystawie wraz z autorskim komentarzem. Następnie w pracowni odbył się wykład, na którym p. M. Grzyb przedstawił  film reklamujący wrocławską ASP uzupełniając ciekawymi informacjami. Dzięki temu w atrakcyjny sposób można było zapoznać się z ofertą uczelni i jej charakterem.

Marek Grzyb

Urodzony w 1970 roku w Opolu. Studia na Wrocławskiej ASP na Wydziale Grafiki.
Dyplom w 1997 roku z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Basaja.
W 2006 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu.
W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.

Fotorelacja M. Długosz

Zadanie pt.” „Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz
XXII Spotkania z Muzyką i Poezją” jest realizowana przy udziale środków
finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020),
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

You may also like...